• Slide2

PROTETYKA

Leczenie protetyczne pozwala na odtworzenie zniszczonych części zęba lub utraconych zębów. Umożliwia uzyskanie warunków zgryzowych zbliżonych do naturalnych i zapobiega zmianom, które następują w wyniku utraty zębów oraz zmniejsza ich następstwa. Leczenie takie pozwala na odtworzenie funkcji, estetyki uzębienia oraz odtwarza łuk zębowy. Jest to bardzo istotne gdyz tylko pełen łuk zębowy zapewnia prawidłowe funkcjonowanie układu stomatognatycznego. Utracone struktury mogą być odbudowane za pomocą: koron, licówek, wkładów koronowokorzeniowych, wkładów i nakładów, uzupełnień protetycznych opartych na implantach, mostów(uzupełnienia stałe), protez akrylowych i szkieletowych

  • nakłady/ wkłady kompozytowe i porcelanowe
  • korony metalowo porcelanowe
  • korony pełnoceramiczne(porcelanowe)
  • mosty ceramiczne
  • protezy szkieletowe(metalowe)
  • protezy akrylowe
  • protezy overdenture(oparte na implantach)

U nas najpiękniejszy uśmiech dostaniesz bez recepty