• Slide2

chirurgia stomatologiczna

W pewnych sytuacjach zniszczenie zęba jest tak duże, że niestety nie jest możliwe jego uratowanie. Pozostawienie takiego zęba grozi infekcją dlatego trzeba go usunąć.

Należy jednak pamiętać, że utrata nawet pojedynczego zęba jest zdarzeniem, które nie pozostaje bez wpływy na nasze uzębienie. Warto na tym etapie zastanowić się nad odbudową ciągłości łuku zębowego gdyż możemy w trakcie zabiegu przygotować miejsce po usuniętym zębie do przyszłego zabiegu protetycznego w tym implantoprotetycznego.

  • Usuwanie zębów
  • Chirurgiczne usuwanie zatrzymanych zębów ósmych
  • Resekcje wierzchołków zębów
  • zamykanie połączenia ustno-zatokowego
  • usuwanie torbieli
  • uzupełnianie ubytków kostnych preparatem kościozastępczym
  • podniesienie dna zatoki

U nas najpiękniejszy uśmiech dostaniesz bez recepty